Het beloningsbeleid

Beloningsbeleid, overeenkomstig de statuten 26 November 1996 van Stichting Dier en Daad Artikel 5 De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun gemaakte kosten.

 

De doelstelling

De stichting is opgericht 26 November 1996, daar er duidelijk de behoefte bestond aan een opvang voor oude, minder valide en chronisch zieken gezelschapsdieren welke zich bevonden in Nederlandse instellingen, asielen en dierenartspraktijken. Deze huisvesting bij hen was tijdelijk en zij zochten naar een vaste opvang. Stichting Dier en Daad heeft deze taak op zich genomen  en biedt een basis van vaste huisvesting en verzorging. Wij hadden deze zorg taak al langer dan 5 jaar en hebben deze omgezet naar een stichtingsvorm. Doelstelling statutair vastgesteld met  statuten 26 November 1996 Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

a. een adequate opvang te bieden aan oude, minder valide en chronisch zieken gezelschapsdieren en ondersteuning te bieden aam particulieren, stichtingen en instanties die dit doel onderschrijven

b.  het verlichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De dieren verblijven in de privé woning van een bestuurslid, welke zelf de huur en aanverwanten betaalt. 

 

Het verkrijgen van donaties en giften

Vermogen statutair vastgesteld in de statuten van 26 November 1996,  Artikel 3:

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door:

-het door de oprichter tot verwezenlijking van het stichtingsdoel bestemde bedrag van 2.252,31 gulden.

-subsidies en donaties

- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt. De stichting onderhoudt contacten met haar donateurs en diverse instellingen door middel van nieuwsbrieven, informatie op de website en gebruik van sociale media.

 

Financiële verantwoording    

Artikel 8 statuten : besluitvorming (mede met betrekking tot financiële zaken) komt mede toe aan twee gezamenlijke handelende bestuursleden..

Het jaarverslag wordt eenmaal per jaar door de penningmeester opgemaakt en met het bestuur besproken.  Tevens bespreekt het bestuur de financiële stand van zaken tijdens bestuursvergaderingen.

Ontbinding en vereffening opgenomen conform de statuten Artikel 13:

5. Een overschot van vereffening zal worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting, of komt ten goede aan een algemeen nut beogende instelling.

Stichting Dier en Daar, zal, zoals voorgeschreven in de  nieuwe voorwaarden ANBI per 1 januari haar financieel jaarverslag en balans op deze site openbaar maken.

 

Beleidsplan 2010 tot 2020

Stichting Dier en Daad heeft tot doel dierenleed kenbaar en bespreekbaar te maken en oplossingen te creëren.  Haar hoofdtaak is: een adequate opvang te bieden aan oude, minder valide en chronisch zieken gezelschapsdieren. Wij staan als opvang duidelijk geadresseerd in Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (homepage en jaarlijkse uitgave boek),  http://www.stichtingdierendaad.net, http://kids34.hyves.nl/   en bij de Dierenwegwijzer van Nederland, met uitleg over onze werkzaamheden. Veel asielen en instellingen zijn bekend met de stichting. Opnamebeleid. Het huishoudelijk reglement van de Stichting beschrijft ons beleid met betrekking tot opnames. Uitzonderlijke opnames worden in een bestuursvergadering voorgelegd en besloten, mede door de huidige economische crisis, de opname-verzoeken zullen toenemen. De stichting kan 37 dieren opvangen, medisch stabiliseren en verzorgen. De Stichting zal, naast de jaarlijkse uitgave van “Spuit 11” meer gebruik gaan maken van internet en sociale media om haar naamsbekendheid te vergroten, mede met de doelstelling om meer donateurs te genereren.


Jaar overzicht 2013

 

   

saldo 01-01-2013

€4077,47

 

saldo 01-01-20123 Rabo BedrijfsSpaarrekeing        

€3600,27

 

saldo 01-01-2013 ING Zakelijke Spaarrekening

€89,36

 

Inkomsten 2013

€29.590,57

 

Rente ING Zakelijke Spaarrekening

€55,86

 

Rente Rabo BedrijfsSpaarrekening

€42,71

 

Eigen bijdrage bestuur

€ 3.914,56

 

Lening  S. ten Hoope

€610,50

 
     

Totaal

€37.981,30

 

 

 

   

saldo 31-12-2013

€5644,33

 

saldo 31-12-2013  Rabo BedrijfsSpaarrekening        

€0,00

 

saldo 31-12-2013 ING Zakelijke Spaarrekening

€45,22

 

Uitgaven 2013

€32.291,71

 

Rente

€0,04

 
     
     

Totaal

€37.981,30

 
     
     

 

Inkomsten 2013                                                         Credit euro's

Kerstmailing

 

€ 8.467,94

 

Gift Mevrouw P.(anoniem op haar verzoek)

€ 6.000,00

 

Ontvangen donaties

€ 13.762,63

 

Rechten Voor Al Wat Leeft

€ 1.360,00

 
       

Totaal

 

€29.590,57

 

 

Uitgave 2013

 

Grootboekrekening                                                     Debet euro's

Aanschaf producten zeer zieken dieren

€ 139,88

Alarm

€ 166,76

Algemeen dier onderhoud

€ 1.952,58

Apparatuur vervanging/aanschaf

€ 890,15

Baby weegschaal

€ 41,22

Bankkosten

€ 367,88

Boodschappen stichting

€ 81,32

Contributies & abonnement

€ 60,00

Dakloze en zwerfdieren

€ 342,90

Diabetes extra uitgave

€ 218,60

Dieetvoeding

€ 5.294,17

Dierenartskosten

€ 2.271,30

Dierverzorging algemeen

€ 764,55

Donateurkosten

€ 186,20

Dweilmachine klein

€ 167,90

Elektriciteit

€ 806,32

Gemeentebelasting

€ 36,82

Grof vuil ophalen

€ 18,41

Hondenbelasting

€ 196,49

Kamer van Koophandel

€ 11,00

Kantoorartikelen

€ 299,64

Kantoorbenodigdheden

€ 17,50

Kattengrit

€ 829,08

Kattenpalen en kattenhuizen renovatie

€ 578,67

Knaagdieren

€ 102,56

Mailing

€ 428,98

Medicatie- veterinair

€ 30,50

Medicinale ontsmetting

€ 343,35

Medische producten

€ 536,64

Medische verzorging

€ 330,65

Opname dieren

€ 73,76

Overige algemene kosten

€ 52,70

Overlijden van dieren

€ 695,39

P.C. artikelen

€ 74,99

PC opslag

€ 50,00

Printer

€ 428,57

Provisie

€ 1,70

Renovatie opslagkamer

€ 35,83

Schoonmaakartikelen

€ 938,03

Schoonmaakkosten

€ 500,89

Skype telefonie

€ 11,50

Speelgoed dieren

€ 155,42

St. pand onderhoud

€ 1.057,97

Stofzuiger en zakken

€ 148,82

Telefoon- en faxkosten

€ 1.476,03

Telefoon/internet

€ 592,56

Textiel dierenverzorging

€ 132,08

Textiel stichtingverzorging

€ 86,96

Toners en derg.

€ 22,39

Transport dieren

€ 636,20

Ventilatoren

€ 59,96

Vergaderkosten

€ 36,30

Verzekering algemeen

€ 162,56

Voeding dieren

€ 933,38

Wasdroger en vaatwasser

€ 494,77

Wasmachine/droger/ijskast/div.

€ 554,00

Waternet

€ 73,60

Waterstofzuiger

€ 106,10

Werkkleding

€ 49,90

Woningbouw verplichte renovatie

3.512,48

   

Totaal

€ 32.291,71

 

 


Jaar overzicht 2012

 

 

 

saldo 01-01-2012

2383,03

 

saldo 01-01-2012 

Rabo Spaarrekening  

2459,27

 

saldo 01-01-2012

ING Zakelijke Spaarrekening

3200

 

Inkomsten 2012

30110,79

 

Rente ING Zakelijke Spaarrekening

39,36

 

Rente Rabo BedrijfsSpaarrekening

42,71

 

Eigen bijdrage Bestuur

3176,95

 

   

 

Totaal

41412,11

 

   

 

   

 

saldo 31-12-2012

4077,47

 

saldo 31-12-2012 

Rabo BedrijfsSpaarrekeing        

3600,27

 

saldo 31-12-2012

ING Z.akelijke Spaarrekening

89,36

 

Uitgaven 2012

33640,62

 

Rente

4,39

 

Totaal

 

41412,11

 

 

 

 

 

Inkomsten 2012

 

 

                    Credit euro's

Gift Mevrouw P.(anoniem op haar verzoek)

 

6.900,00

Rechten Voor Al Wat Leeft

 

1360,00

Teruggave Anode

 

141,23

Kerstmailing

 

7788,30

Donaties

 

13921,26

     

Totaal

 

30110,79

         

 

Uitgave 2012

 

Grootboekrekening

                                 Debet euro's

   

Aanschaf ambulante opname

73,80

Acceptgiro's

164,34

Algemeen dieronderhoud

1.543,44

Apparatuur

209,09

Bankkosten

395,63

Bedank en kerstkaarten

289,78

Boodschappen stichting

197,19

Dakloze en zwerfdieren

153,71

Diabetes extra uitgave

415,05

Dieetvoeding

8.745,66

Dierproducten/verzorging/klimpalen

641,12

Dieren diverse klein buiten en vogels

277,02

Dierenartskosten

5.581,03

Elektriciteit

872,22

Gemeente belasting

125,68

Gereedschap algemeen

10,00

Homepage

29,95

Hondenbelasting

17,96

Kantoorartikelen

556,85

Kattengrit

2.267,88

Knaagdieren

171,69

Kosten stichting

24,08

Mailing

552,06

Medicatie- veterinair

899,07

Medicinale ontsmetting

55,17

Medische producten

210,66

Medische verzorging

541,96

Onderhoud stichting

55,55

Overige algemene kosten

484,55

Overlijden van dieren

752,25

P.C artikelen

237,48

P.C opslag

310,23

Provisie

3,4

Relatiebeheer

58,72

Renovatie algemeen

172,16

Schoonmaakartikelen

1.459,81

Schoonmaakkosten

326,79

Speelgoed dieren

29,99

St. pand onderhoud

475,28

Telefoon/internet

327,56

Textiel dierenverzorging

283,31

Textiel stichtingverzorging

465,53

Transport dieren

206,5

Transport zieken dieren

131,5

Verf/ lijm/spijkers/div.

78,95

Verzekering algemeen

128,53

Voeding dieren

2.056,71

Wasmachine/-droger/-ijskast/-div.

389,79

Ziekenboeg

183,94

   

Totaal

33640,62


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
         

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
         

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren
24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren