Stichting Dier en Daad

Stichting Dier en Daad is een bevlogen stichting die zorgt voor opvang voor chronisch zieke, mindervalide en oude gezelschapsdieren. Deze dieren zijn afkomstig uit geheel Nederland van asielen, dierenartsen en stichtingen.

Erkend Algemeen Nut Beogende Instelling.
RSIN/Fiscaal nummer ANBI 8056.39.883
Reg. nr K.v.K 41216582
ING Bank

NL82 INGB 0007701314
Rabobank

NL55 RABO 0378.5288.58


24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren
24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren