Donateurschap staat bij ons vrij, elk mens is welkom.

Een ieder moet donateur kunnen worden met wat voor portemonnee dan ook. Donateurs dragen bij naar wat zij kunnen dragen. Vaak gebeurt het dat de bedragen van onze donateurs wisselend zijn, net zoals het leven. Ook de tijdspanne waarin de stortingen gebeuren zijn wisselend. Men neemt zelf de verantwoording ten opzichte van dieren in nood en de opvang. Wij draaien op een kleine groep vaste donateurs en begunstigers, welke vaak jaren trouw zijn aan de dieren in ook hun stichting. Het bestuur creëert de mogelijkheden door een deel inkomsten te schenken en huur.

 

Onze donateurs creëren de kansen en zijn zich daar ook wel bewust van. En dragen dan ook deze verantwoording met alle liefde en zorg waar wij altijd weer zeer dankbaar voor zijn. Zonder hen geen Stichting Dier en Daad in al haar zorg en inzet. Bij ons is donateurschap een manier van vertrouwen. Wij bouwen op onze begunstigers, zodat wij dieren kunnen en blijven opnemen en verzorgen. Wij hebben geen aandelen, obligaties of spaartegoeden. Eigenlijk kunnen wij niet goed begrijpen hoe men geld kan potten met zoveel dierenleed om ons heen. En onze donateurs vertrouwen ons, dat wij ons werk goed verrichten en hun geld ook daadwerkelijk gebruiken daar waar het bedoelt voor is, uitgeven aan hulp. En nu is zo, wij draaien dus qua opname beleid al gelang de stichtings(dieren) portemonnee. Als deze goed gevuld is kunnen wij veel, maar is het bedrag minder dan kunnen wij minder. Daar de aanwezige groep chronisch zieke dieren die leven in de stichting nooit een risico lopen. Een stabiele opvang en organisatie voor dieren in nood. 

 

 

De stichting draait op een duidelijke filosofie, een meerwaarde en visie. Een kind dat donateur wil worden voor een euro moet net zo welkom zijn als een twee inkomens gezin zonder kinderen. Daar de bijdrage welke de dieren krijgen niet alleen iets zegt over kosten bijdrage, maar te meer over liefde, zorg en inzet en daar zit geen bedrag aan vast. De stichting wordt gerund door de mensen in het 'veld' maar ook door de donateurs en begunstigers. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de dieren. Dat is ook altijd de uitstraling van onze organisatie. Een mens op een eiland kan geen verandering brengen en bewustwording ten opzichte van dieren en hun leed. U als (mogelijke)donateur en wij als de 'veldwerkers' lossen dit samen op en werken er aan. Wat zeker ook geldt, is dat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is daar de dieren een Algemeen Beogende Nut Instelling hebben gekregen van de Belastingdienst. Als donateur ontvangt u eenmaal per jaar een sociaal en financieel jaarverslag met opsomming, feiten en gebeurtenissen in de stichting. Dit in een vorm van een simpel boekje welke wij zelf maken En u ontvangt eenmaal per jaar een korte tussen brief, vaak in de vorm van een dankuiting.

 

Onze Public Relations is eenvoudig en sober. Geld is voor de dieren en niet voor de papieren. Echter hebben wij wel uw naw-gegevens nodig voor de boekhouding, welke niet gekoppeld is aan internet of andere organisaties. U zult dus geen mail ontvangen of verzoeken van derde. Wij doen ook niet aan verkoop van adres gegevens daar wij werken volgens recht privacy. U kunt zich aanmelden via mail; info.dierdaad@gmail.com of met ons algemeen nummer 06-23856047

 

Onze dank!

24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren
24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren