Stichting Dier en Daad is een bevlogen stichting die zorgt voor opvang voor chronisch zieke, mindervalide en oude gezelschapsdieren. Deze dieren zijn afkomstig uit geheel Nederland van asielen, dierenartsen en stichtingen. Tevens functioneren wij als dieren beschermers in daad en opvang als er een dier in een nood situatie verkeert.  Zoals voor Diamantje, zij kwam op nood verzoek in de stichting. Al wat haar lichaampje was 1 kilootje en 10 gram liefde. Wij hebben haar maar 48 uur alles kunnen geven samen met onze dierenartsen, maar het was te laat. Uitgehongerd door een kaak ontsteking, niet gezien door haar verzorgers. Hoe is dat nu mogelijk zult u ons vragen. Wij kunnen het u nooit vertellen.. Wat wij u wel kunnen vertellen, dat wij van onze kant alles hebben gedaan om haar te kunnen redden. Maar haar lichaampje was te ver heen. En wat zij mee nam, was onze liefde, zorg en het zeker weten dat wij haar niet vergeten!

 

Wie zijn wij en nog beter wat doen wij.

 

U kent ons misschien nog niet.. maar vele organisaties weten ons te vinden. Stichting Dier en Daad vangt al jaren uitgeprocedeerde gezelschapsdieren op. Uitgeprocedeerd vanwege een gebrek of een afwijking. Deze dieren zijn niet plaatsbaar bij particulieren gezien de medische en bijzondere verzorging. Of de huisvesting die nodig is om het dier een volwaardig leven te geven. Veel van deze dieren, die niet geplaatst kunnen worden, wacht euthanasie. Gelukkig kunnen veel asielen de weg vinden naar onze stichting. Onze doelstelling, zoals u kunt begrijpen, is dierenleed zichtbaar te maken en middels actieve inzet op te lossen.

 

U kunt ons vinden in het Diergeneeskundig jaarboek van het Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde of bij de Dieren-wegwijzer van Nederland.

 

Taak omschrijving

 

Ons werk omhelst een groep diabetes, zowel kat als hond, waaraan onze verzorgers specifieke zorg geven. Zware nier/lever/hart patiëntjes, allen met een apart gerichte behandeling ten einde stabilisatie te behouden. Opvang van terminale dieren, welke soms nog een maand of drie heerlijk kunnen genieten van zorg, liefde en een thuis. Niemand wil sterven alleen in een kooitje. Zwaar gehandicapte dieren of geestelijk gehandicapten. Deze dieren krijgen ieder hun eigen behandeling, aandacht en medische care.

Wij werken met een huishoudelijk reglement. Het dier moet zelf voeding en vocht tot zich kunnen nemen, zichzelf kunnen ontlasten en voortbewegen. Tijdelijke trauma’s uitgesloten uiteraard. Hierin worden wij bijgestaan door een team dierenartsen en specialisten. Kwaliteit leven staat voorop en niet kwantiteit. De beslissing van euthanasie ligt altijd in een second opinie (vaak binnen ons eigen artsen team) en wordt gebaseerd op medisch onderzoek. Binnen de stichting hebben wij twee gezonde katten, Dril en I’tjing; welke de functie dragen van stabiliteit voor de groep. Dril is dan ook Heer en meester, zelfs van ons. Wij voeren geen asiel/pension/tijdelijke zorg opvang mits uit nood geboren, op uitdrukkelijk verzoek van een dierenarts.

 

Opname van dieren kan alleen op uitdrukkelijk verzoek van een dierenarts gedaan worden, mede met het medisch dossier, welke van tevoren wordt ingezien. Tevens vragen wij een bijdrage voor de eerste behandeling van het dier.

Alleen dierenartsen van organisaties en instellingen kunnen een beroep doen op onze opvang. Dit om dieren zonder enige vorm van hulp of eigenaar te kunnen blijven helpen.

 

Wel helpen wel particulieren met stabilisatie en hun emotionele zorg in de behandeling van hun chronisch zieke dieren. Dit vaak in samenspraak met hun dierenartsen. Daar bestaat een 24 uur service in. Wij plaatsen niet. Tevens doen wij spoedopname egels en vogels om hen daarna te plaatsen bij ‘ de specialisten’.

Asiel functie dragen wij niet, doch het kan gebeuren als andere stichtingen/ asielen vol zitten dat wij ook deze taak tijdelijk uitvoeren. Binnen in ons bestuur hebben wij een diabetes techneut gericht veterinair. Wij beschikken dan ook over een telefonische hulpdienst die particulieren met diabetes huisdieren begeleidt. Deze dienst is 24 uur per dag beschikbaar. Moge u vragen hebben of ondersteuning nodig hebben; stuur een mail met alle gegevens betreffende uw dier en uw telefoonnummer. Dan wordt zo spoedig mogelijk contact met u gemaakt.

 

Wij worden ondersteund door de Stichting Rechten Voor Al Wat Leeft. Een van de 22 Nederlandse dierenwelzijnsorganisaties, die verbonden zijn in een coalitie genaamd het CDON. Welke hebben gepresenteerd de Algemene Dierenbeschermingswet Dinsdagmiddag 3 juni 2008 om 13. 30 uur.

 

Erkend Algemeen Nut Beogende Instelling. Reg. nr. K.v.K 41216582

 

Wij kunnen ons handen uitsteken in hulp en inzet, doch alleen als u uw hand uitsteekt naar hen!

24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren
24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren